Teknikdagboken En blogg om teknik i vardagen

4Jul/110

Loopa över stored procedures

Idag behövde jag exekvera en Stored Procedure några tusen gånger för att korrekt kunna plocka bort några poster inklusive relaterad data. För att kunna göra detta använde jag mig av följande loop i SQL Server Management Studio.

declare @counter int
set @counter = 0
while @counter < 10
begin
set @counter = @counter + 1
exec pr_StoredProcedureName @counter
end
28Dec/100

Dagens tips – Laga användare efter återställning i MS SQL

Som utvecklare tar jag hyfsat ofta backup och göra återläsningar av databaser. När man gör detta tappar SQL användarna sina inloggningar och jag har inte funderat så mycket på det utan bara tagit bort och skapat upp dem igen. Naturligtvis finns det ett mer elegant sätt. Man kan köra en stored procedure på databasen i fråga så fixas detta.

EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'Användarnamn', NULL, 'Lösenord' 

Kanske helt uppenbart för vissa personer men jag och många andra hade missat detta.