Innehållet i Samsung TVn innan kondensatorer är bytta