Gamla söndriga kondensatorer med buktande topp i mitten av bilden