Loopa över stored procedures

Av Christoffer Lilja

Idag behövde jag exekvera en Stored Procedure några tusen gånger för att korrekt kunna plocka bort några poster inklusive relaterad data. För att kunna göra detta använde jag mig av följande loop i SQL Server Management Studio. declare @counter int set @counter = 0 while @counter < 10 begin set @counter = @counter + 1…

Dagens tips – Laga användare efter återställning i MS SQL

Av Christoffer Lilja

Som utvecklare tar jag hyfsat ofta backup och göra återläsningar av databaser. När man gör detta tappar SQL användarna sina inloggningar och jag har inte funderat så mycket på det utan bara tagit bort och skapat upp dem igen. Naturligtvis finns det ett mer elegant sätt. Man kan köra en stored procedure på databasen i…