Problem att deploya till Sharepoint 2010

Av Christoffer Lilja

Idag fick jag problem med att deploya till Sharepoint och fick följande felmeddelanden: An object in the SharePoint administrative framework, ”SPSolutionLanguagePack Name=0 Parent=SPSolution Name=il.sharepoint.workflows.wsp”, depends on other objects which do not exist.  Ensure that all of the objects dependencies are created and retry this operation. Error occurred in deployment step ’Retract Solution’: The solution does…

Illegala tecken från Sharepoint vid webbtjänstanrop

Av Christoffer Lilja

För att göra anrop från en extern klient kan man använda Sharepoints webbtjänster, men vissa av dem är för avancerade för att använda WCF Test Client som hänger med VS 2008/2010 eller Web Service Studio på Codeplex. Nyligen hittade jag ytterligare ett program som heter SharePoint Utilities for Developers (SPUD). I det programmet får man…