SQLPS byter sökväg och visar varningar vid laddning

Av Christoffer Lilja

När man kör SQLPS kommandon såsom Invoke-SqlCmd visas ibland varningar och sökvägen byts till PS SQLSERVER:\>. Detta sker första gången SQLPS-modulen laddas. Varningarna beror oftast på problem vid laddningen av andra moduler såsom Azure Powershell Tools och är inget man behöver tänka på. Exempel på varning: Ett bra sätt att lösa detta på är att…