Som utvecklare tar jag hyfsat ofta backup och göra återläsningar av databaser. När man gör detta tappar SQL användarna sina inloggningar och jag har inte funderat så mycket på det utan bara tagit bort och skapat upp dem igen. Naturligtvis finns det ett mer elegant sätt. Man kan köra en stored procedure på databasen i fråga så fixas detta.

EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'Användarnamn', NULL, 'Lösenord' 

Kanske helt uppenbart för vissa personer men jag och många andra hade missat detta.