Etikett: loopa

Loopa över stored procedures

Av lilja

Idag behövde jag exekvera en Stored Procedure några tusen gånger för att korrekt kunna plocka bort några poster inklusive relaterad data. För att kunna göra detta använde jag mig av följande loop i SQL Server Management Studio. declare @counter int set @counter = 0 while @counter < 10 begin set @counter = @counter + 1…