Köra en stored procedure för varje rad i SELECT

Av Christoffer Lilja

Idag behövde jag ta bort ca 300 rader och kunde få ut berörda rader med en SELECT fråga. För att ta bort en rad behövde jag köra en stored procedure för att även ta bort relaterande data. Detta löstes smidigt genom följande script som jag hittade på Stackoverflow: declare @field1 int declare @field2 int declare…