Loopa över stored procedures

Av Christoffer Lilja

Idag behövde jag exekvera en Stored Procedure några tusen gånger för att korrekt kunna plocka bort några poster inklusive relaterad data. För att kunna göra detta använde jag mig av följande loop i SQL Server Management Studio. declare @counter int set @counter = 0 while @counter < 10 begin set @counter = @counter + 1…

Köra en stored procedure för varje rad i SELECT

Av Christoffer Lilja

Idag behövde jag ta bort ca 300 rader och kunde få ut berörda rader med en SELECT fråga. För att ta bort en rad behövde jag köra en stored procedure för att även ta bort relaterande data. Detta löstes smidigt genom följande script som jag hittade på Stackoverflow: declare @field1 int declare @field2 int declare…